FUMIGÁCIA

FUMIGÁCIA

Čo je to fumigácia?

Fumigácia je presne kontrolovaný proces, pri ktorom je dosahovaný súčasne insekticídny, akaricídny a zároveň aj rodenticídny účinok plynom.


Ten preniká do prostredia alebo určitého substrátu. V porovnaní s postrekmi, táto metóda zanecháva minimálne chemické pozostatky, ktoré vznikajú pri takomto procese. Aj z tohto dôvodu býva fumigácia často jedinou možnosťou ošetrenia skladového obilia, ryže, potravín a ďalších poľnohospodárskych plodín. V súčasnej dobe sa prípravky na báze fosforovodíka využívajú najmä vo forme tabliet a peliet. Fosforovodík je smrteľne jedovatý pre teplokrvné živočíchy, hmyz a ničí tiež dospelé aj larválne štádia rôznych škodlivých roztočov.

Proces fumigácie prebieha jednoducho. Presne sa vypočíta potrebné množstvo fumigantu na dané množstvo plodín a za prísnych bezpečnostných podmienok sa vykoná aplikácia prípravku. Z dôvodu pôsobenia plynov v rámci tohto procesu, je nevyhnutné uzatvorenie a utesnenie samotného objektu alebo zakrytie materiálu plachtami. Tiež je nevyhnutné dodržať určenú dobu expozície. Účinnosť tohto procesu závisí od teploty a vlhkosti prostredia, materiálov, od druhu škodcov, typu použitého fumigantu, jeho množstva, doby expozície a tiež účinnosti utesnenia. Tento proces sa končí odplyňovaním.
Kontaktujte nás

PST TRADE, s.r.o.
Vajanského 13
91701 Trnava
IČO: 50967746
DIČ: 2120548397
IČ DPH: SK2120548397

 

Ing. Peter Pétery
konateľ spoločnosti

Tel.: +421 948 516 969
E-mail: petery@psttrade.com

 

Ing. Jozef Výboch
obchodný riaditeľ

Tel.: +421 908 760 317
E-mail: vyboch@psttrade.com