DEZINSEKCIA

DEZINSEKCIA

Čo je to dezinsekcia?

Pod pojmom dezinsekcia rozumieme súbor opatrení, ktoré sa vykonávajú chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami.
Hlavným účelom je ničenie škodlivých a obťažujúcich článkonožcov, ktoré sú zároveň výrazne epidemiologicky a hospodársky závažné. Medzi takéto škodce zaraďujeme rozličný hmyz ako šváby, blchy, ploštice, mravce, a pod.


Metódy vykonávania dezinsekcie:

 • Mechanické metódy: pasce, lepové pásy, lapače,
 • Fyzikálne metódy: ultrafialové lampy s elektrickou sieťkou, zníženie teploty, zvýšenie teploty,
 • Biologické metódy: využívajú sa prirodzení predátori,
 • Chemické metódy: používajú sa chemické látky určené na ničenie škodlivého hmyzu, a to:
 • postrek (bodový, bariérový, celoplošný),
 • zadymenie,
 • aerosolové ošetrenie - využitie mikrokvapôčok,
 • požerové nástrahy (gél, mikrogranule).


K najrozšírenejším škodcom patria:

 • Rus domový (veľkosť 10-15mm má špinavo žltú až svetlohnedú farbu),
 • Šváb obyčajný (veľkosť 20-27mm je hnedočiernej lesklej farby),
 • Ploštica posteľná (veľkosť 4-8mm, ploché, oválne telo hrdzavo-hnedej farby,)
 • Mravec faraónsky,
 • Moľa obilná,
 • Moľa šatová,
 • Komár dotieravý, Komár útočný, Komár jarný, Komár hôrny,
 • Mucha domáca, Bodavka maštaľná, Mäsiarka obyčajná.


Pre bližšie charakterizovanie konkrétneho druhu škodcu a určenie rozsahu zamorenia, je nevyhnutná obhliadka samotného objektu, kde bude dezinsekcia vykonaná. Obhliadka je potrebná predovšetkým kvôli vypracovaniu pracovného postupu a tiež voľby prípravku, ktorým bude vykonaná táto činnosť.

Medzi náročnejšie dezinsekčné zásahy patrí zásah proti plošticiam, švábom a rusom. Takéto zásahy je väčšinou potrebné zopakovať, a práve preto ide o finančne náročnejšie záležitosti. Avšak, naša spoločnosť Vám ponúka individuálnu zľavu na opakované zásahy, a to od 20% až do 50% podľa rozsahu vykonanej práce.

Orgán verejného zdravotníctva je spôsobilý nariadiť povinné hubenie článkonožcov, ak nepriaznivo ovplyvňujú epidemiologickú situáciu. Dezinsekčné prípravky sa používajú s prihliadnutím na ich toxicitu a tiež prostredie, v ktorom sa použijú. Tiež na riziko vzniku alebo stupňa odolnosti proti nim. Pri samotnom výkone dezinsekcie sa dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu zdravia.

Naša spoločnosť pracuje s prípravkami, ktoré je možné aplikovať počas plnej prevádzky. To znamená, že ide o prípravky, ktoré nie sú zdraviu nebezpečné, sú bez zápachu a nezanechávajú žiadne stopy. Výhodou profesionálneho zásahu je predovšetkým dlhodobý účinok postreku, ktorý v niektorých prípadoch môže účinkovať až 8 týždňov (podľa prípravku).

Kontaktujte nás

PST TRADE, s.r.o.
Vajanského 13
91701 Trnava
IČO: 50967746
DIČ: 2120548397
IČ DPH: SK2120548397

 

Ing. Peter Pétery
konateľ spoločnosti

Tel.: +421 948 516 969
E-mail: petery@psttrade.com

 

Ing. Jozef Výboch
obchodný riaditeľ

Tel.: +421 908 760 317
E-mail: vyboch@psttrade.com