SLUŽBY

DERATIZÁCIA

DERATIZÁCIA

komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov a zníženie ich výskytu

viac
DEZINSEKCIA

DEZINSEKCIA

súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých článkonožcov

viac
DEZINFEKCIA

DEZINFEKCIA

je proces, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov

viac
FUMIGÁCIA

FUMIGÁCIA

je presne kontrolovaný proces, pri ktorom je dosahovaný súčasne insekticídny, akaricídny a zároveň aj rodenticídny účinok plynom

viac

Cenová ponuka

Cena jednotlivých metód ničenia škodcov je veľmi individuálna, vzhľadom na typ prevádzky, druh škodcu, typ použitého materiálu, veľkosti objektu a tiež mieru kontaminácie priestorov. Z toho dôvodu je možné určiť konkrétnu cenu regulácie až po zistení všetkých týchto náležitostí. Tiež je dôležité pri cenotvorbe zohľadniť, či sa jedná o preventívnu (ochrannú) deratizáciu a dezinsekciu povinnú zo zákona, kde vypracúvame aj potrebnú dokumentáciu, alebo ide o ohniskovú deratizáciu v prípade už monitorovaného výskytu škodcu.

Preferujeme osobný prístup vo forme obhliadky ošetrovaných priestorov priamo na mieste a následne vypracujeme cenovú ponuku zohľadňujúcu všetky vyššie uvedené okolnosti. Ak nám však napíšete o aký typ prevádzky sa jedná, aká je rozloha a o aký druh služieb máte záujem, naša firma Vám bude schopná poskytnúť aspoň približnú cenu.

Kontaktujte nás

PST TRADE, s.r.o.
Vajanského 13
91701 Trnava
IČO: 50967746
DIČ: 2120548397
IČ DPH: SK2120548397

 

Ing. Peter Pétery
konateľ spoločnosti

Tel.: +421 948 516 969
E-mail: petery@psttrade.com

 

Ing. Jozef Výboch
obchodný riaditeľ

Tel.: +421 908 760 317
E-mail: vyboch@psttrade.com